Staż zawodowy - zasady funkcjonowania

Płatna praktyka zawodowa? Oczywiście, że to możliwe. Zainteresuj się stażem, który pozwoli Ci nabyć doświadczenie zawodowe i właściwie rozpocząć karierę. Staż to w zasadzie zatrudnienie zbliżone do tego na podstawie umowy o pracę, jednak są pewne różnice. Job Polska, studia i rozwój

 

Podstawową jest fakt, iż na staż mogą zostać przyjęte osoby spełniające określone kryteria, a kierowane są one zazwyczaj przez Urzędy Pracy. Najczęściej są to osoby bezrobotne przed 25 rokiem życia, osoby po studiach, które w ciągu 12 miesięcy od ich zakończenia nie przekroczyły 27 roku życia, osoby niepełnosprawne lub samotnie wychowujące dziecko, bądź też po prostu osoby bez jakiegokolwiek doświadczenia czy choćby średniego wykształcenia.

Każdy stażysta dostaje swojego opiekuna ze strony pracodawcy, który wdraża go w tajniki zawodu oraz pokazuje na czym polega zawodowa praca na konkretnym stanowisku.

Za tę pracę przysługują takie same korzyści jak pracownikowi etatowemu, czyli wynagrodzenie (stanowi ono 120 % wartości zasiłku), urlop, prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego itp.

Ważne jest, że w momencie otrzymania innego zatrudnienia stażysta może bez żadnych konsekwencji zerwać umowę stażu.

Zainteresujmy się zatem tą formą startu kariery zawodowej jako pewnej alternatywy dla ludzi rozpoczynających przygodę z pracą i odwiedźmy najbliższy Powiatowy Urząd Pracy.

© 2023 JobPolska Krzysztof Rogalski. Wszelkie prawa zastrzeżone. design i wykonanie MorphicWeb