Kredyt studencki - niezbędne informacje

Ten rodzaj kredytu jest formą finansowania, udzielanego przez banki osobom posiadającym status studenta, z przeznaczeniem na opłacenie ich edukacji. Kredyt Studencki przeznaczany jest na zapłatę czesnego. Aby go otrzymać należy spełnić kilka kryteriów, jednak jednym z najważniejszych jest posiadanie i utrzymywanie przez cały okres nauki statusu Studenta.Job Polska, studia i rozwój

 

 Należy pamiętać, że kredyt studencki jest oparty o preferencyjne warunki finansowe, między innymi obniżoną stopę procentową kredytu, określoną szczegółowo przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Najistotniejszą cechą tego kredytu jest fakt, iż udzielany jest on na okres nauki (maksymalnie 6 lat), a spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od terminu zakończenia nauki. Można zatem zaplanować, iż po ukończeniu szkoły mamy pewien okres na znalezienie pracy i w momencie kiedy osiągamy dochody, wówczas zaczynamy spłacać kredyt. Warto zatem zainteresować się tą formą finansowania jeżeli brakuje Ci środków na edukację. Szczegółowe informacje można zdobyć na uczelni lub w Bankach wyznaczonych do obsługi tego typu kredytu.

Jedno jest pewne, że to jeden z najtańszych i najbardziej preferencyjnych kredytów jakie istnieją i nie niesie ze sobą tak dużego ryzyka jak inne.

© 2023 JobPolska Krzysztof Rogalski. Wszelkie prawa zastrzeżone. design i wykonanie MorphicWeb