Stypendia dla studentów

Każdy z nas wie, że edukacja kosztuje. Nawet jeżeli uda się dostać na uczelnię państwową, gdzie nie będziemy płacić czesnego, będziemy musieli sfinansować z własnej kieszeni wiele innych wydatków, między innymi pomoce naukowe, akomodację, czy koszty życia podczas nauki, Skąd na to wziąć pieniądze?Job Polska, studia i rozwój

 

Stypendium to forma wparcia finansowego dla studentów, oferowana przez uczelnie gminy, samorządy czy na przykład fundacje.

Wielkość stypendium i kryteria jego przyznawania są dosyć zróżnicowane i zależą od danej szkoły. Często są one przyznawane za osiągnięcia naukowe, czy nawet odpowiednią średnią ocen podczas nauki, ale można również otrzymać stypendium za osiągnięcia sportowe, podczas reprezentowania barw uczelni na rozmaitych zawodach.

Uczelnie często poza stypendiami za osiągnięcia naukowe, czy sportowe, udzielają pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej bądź  życiowej (najczęściej dostępne raz na semestr). Dużo uczelni wspomaga studentów, dofinansując koszty zakwaterowania, np. w akademikach. Warto przy tym zauważyć, że niemal połowa studentów kształci się poza miejscem swojego rodzinnego domu co generuje koszt wynajęcia mieszkania, stancji czy akademika. Poza tym im większe miasto wybiorą przyszli studenci na kierunek swoich studiów tym droższe będzie dla nich utrzymanie. Zatem nie dla wszystkich jest na przykład Warszawa, która stwarza wiele możliwości lecz jest dość kosztowna. Często ta forma dopłaty do noclegów jest zarezerwowana dla studentów pochodzących z miejscowości daleko oddalonych od uczelni.

Wszystko to jednak jest uzależnione od możliwości danej szkoły i jej własnych zasad przyznawania pomocy studentom.

Dodatkowo trzeba jeszcze wspomnieć na przykład o stypendiach na wyżywienie, dla uczniów niepełnosprawnych czy dla uczniów w bardzo trudnej sytuacji materialnej (kryterium to dochód nie przekraczający 602 zł w rodzinie na osobę).

Proponujemy więc zainteresować się tym tematem, zapytać na uczelni o dostępne stypendia oraz programy ich udzielania. Każda ze szkół podchodzi do sprawy nieco inaczej, dlatego warto przyjrzeć się temu już na etapie wyboru uczelni. Nie bójmy się zapytać o wsparcie finansowe nauki, to przecież może otworzyć nam drzwi do sukcesu, jakim będzie nasza własna ścieżka kariery zawodowej.

© 2024 JobPolska Krzysztof Rogalski. Wszelkie prawa zastrzeżone. design i wykonanie MorphicWeb