Mobbing w pracy

Jeśli jesteś niewłaściwie traktowany w pracy upewnij się, że te działania noszą znamiona mobbingu, nie osądzaj pochopnie. Nie raz coś co na pierwszy rzut oka wygląda na mobbing wcale nim być nie musi, a żadna z tych sytuacji nie jest prosta w ocenie. Przeczytaj ten artykuł i upewnij się. Job Polska, poradnik kariery

 

Czym jest mobbing w pracy? Zgodnie z Art. 94 ³ § 2 k.p. mobbing to

Działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jak widać, definicja jest dosyć ogólna, więc istnieje dużo możliwości interpretacji, dlatego każdy przypadek mobbingu (a jest to zjawisko powszechne) musi być rozpatrywane indywidualnie. Jest to zjawisko wybitnie negatywne, łatwo jednak o nadinterpretację zachowań zarówno pracodawcy jak i pracownika. Rozróznia się tzw. mobbing ukośny (gdy osoby mobbujące i mobbowana znajdują się na innych stanowiskach, zazwyczaj osoba mobbująca jest wyżej w hierarchii) i mobbing prosty (gdy chodzi o stanowiska na tym samym poziomie). Pracodawca nie tylko nie może stosować mobbingu, ale i ma ustawowy obowiązek zapobiegania mobbingowi w zakładzie pracy. Poszkodowany pracownik ma prawo natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy (z zachowaniem pensji za aktualny okres) i dodatkowo ma prawo ubiegać się o odszkodowanie i zadościuczynienie w przypadku utraty zdrowia, spowodowaną mobbingiem.
Co robić, jeżeli mamy do czynienia z mobbingiem w pracy? Zwłaszcza gdy pracownik jest poniżany, wyzywany, publicznie niesłusznie krytykowany? Warto pamiętać o tym, że również zmuszanie przez pracodawcę do zostawania po godzinach, rezygnowania z przerw i urlopów, nie wspominając o stosowaniu przemocy fizycznej – to zakazany przez prawo mobbing. Warto zbierać dowodu mobbingu. Warto porozmawiać z przełożonymi. Jeżeli to nie pomaga – pozostaje droga sądowa. I pamiętajmy o tym, że w dużym stopniu mobbing istnieje dzięki pozwoleniu społecznemu i z pewnością trzeba z tym walczyć!

© 2023 JobPolska Krzysztof Rogalski. Wszelkie prawa zastrzeżone. design i wykonanie MorphicWeb