Referencje w liście motywacyjnym

Referencje z poprzednich miejsc pracy dowodzą, iż nasze kwalifikacje są wysoce cenione i jednocześnie potwierdzają nasze informacje zawarte w CV. Dlatego warto zadbać o ich otrzymanie kończąc współpracę z Pracodawcą." JobPolska, poradnik kariery

 

REFERENCJE W FORMIE PAPIEROWEJ

Poszukując kandydata, Rekruterzy starają się dopasować ICH kwalifikacje i doświadczenie do oczekiwań stawianych przez przyszłego pracodawcę. Referencje są doskonałym dokumentem, potwierdzającym nasze umiejętności, dlatego warto je mieć w wersji papierowej. Taki dokument jest bardziej ceniony aniżeli dobre CV czy list motywacyjny, ponieważ jest to stanowisko pracodawcy, który miał okazje przekonać się o naszych kwalifikacjach i doświadczeniu.

Referencje można zamieścić zarówno w CV jak i w liście motywacyjnym. Pamiętajmy jednak, żeby zrobić to w sposób uporządkowany, aby osoba przeglądająca naszą aplikację, mogła swobodnie się pośród nich poruszać.

Postarajmy się posiadać referencję z każdego poprzedniego miejsca pracy lecz wykorzystajmy tylko te, które są na prawdę coś warte.

Co powinien zawierać list referencyjny:

  1. Nazwa firmy, z której będziemy mieli wystawione referencje
  2. Bardzo zwięzły opis zajmowanego stanowiska czy stanowisk
  3. Forma zatrudnienia i czas pracy (np. umowa o pracę - pełny etat)
  4. Najlepiej jakby list referencyjny wydrukowany został na papierze firmowym pracodawcy i mieścił się na jednej stronie A4
  5. W liście powinny zostać wymienione najważniejsze kwalifikacje i umiejętności pracownika – najlepiej około trzech, czterech – które należałoby potwierdzić konkretnym faktem, np. “wybitny talent sprzedażowy poparty został wzrostem obrotów firmy o 5% w skali kwartału”
  6. List referencyjny powinien być skierowany do wszystkich zainteresowanych, bez względu na fakt, kto jest jego odbiorcą
  7. Imię i Nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe osoby podpisującej list referencyjny. Postaraj się by był podpisany przez osobę jak najwyżej postawioną w firmie.

REFERENCJE W FORMIE USTNEJ

Osoba prowadząca rekrutację lub przyszły pracodawca mogą chcieć sprawdzić posiadane przez nas kwalifikacje i doświadczenie u poprzednich pracodawców. Jeżeli nie mamy referencji pisemnych, warto umieścić w liście motywacyjnym kontakt do osób mogących nam takie referencje wystawić ustnie. Podajmy również stanowisko tych osób - to ułatwi kontakt osobom zainteresowanym.

Pamiętajmy jednak, aby podawanie takich danych było uzgodnione z osoba, która będzie udzielała nam referencji, ponieważ tylko w taki sposób będziemy mogli przewidzieć ich treść i nie narazimy się na to, że nasz były przełożony wyrazi się o nas źle, a tym samym przekreśli nasze szanse na zdobycie pracy.

Do pobrania

© 2023 JobPolska Krzysztof Rogalski. Wszelkie prawa zastrzeżone. design i wykonanie MorphicWeb