Panel prawny

Rynek pracy

Chcesz przeglądać lub dodawać oferty pracy?       

O rekrutacji, szkoleniu i nie tylko

Rozmowa z Prezesem Zarządu JSW Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o. Gabrielem Cyrulikiem
 
- Czym wyróżnia się SIG na tle innych firm szkoleniowych ?
Połączeniem form szkoleniowych z prowadzeniem oddziałów produkcji przy kopalniach  o charakterze szkoleniowo - adaptacyjnym dla nowo zatrudnionych pracowników. Jeśli chodzi o część szkoleniową to w proponowanym programie nie ma różnic z innymi firmami o profilu szkoleń dla pracowników; lecz zważywszy, że bezpośrednio obsługujemy potencjalnych pracowników kopalń JSW SA, to tym samym identyfikujemy bieżące potrzeby kwalifikacyjne i szkoleniowe kopalń JSW SA. Natomiast praca oddziałów wsparcia to już inna opowieść z obszaru nabywania kwalifikacji bezpośrednich i doświadczeń przez górników.
 
- Rekrutacja, to poważne zagadnienie. W jaki sposób odbywa się to w SIG ?
Pierwszym wymaganym elementem jest rekrutacja elektroniczna, czyli wypełnienie przez kandydata ankiety naborowej "Kandydat" dostępnej na naszej stronie. Na podstawie przeglądu przedstawionych kwalifikacji i innych kryteriów, np. doświadczenia zawodowego, to kandydat jest zapraszany na rozmowę wstępną prowadzoną przez wspólną komisję rekrutacyjną złożoną z pracowników JSW SiG i oddelegowanych pracowników zainteresowanej kopalni. Najczęściej wówczas kopalnię reprezentują dyrektorzy ds. pracy, kierownicy zainteresowanych działów technicznych. Komisja wspólnie na bazie aktualnych potrzeb kopalni decyduje o przyjęciu pracowników, pod warunkiem pozytywnej kwalifikacji lekarskiej i psychologicznej (dotyczy pracowników pracujących pod ziemią). Reasumując to nabór pracowników jest więc dwustopniowy i odbywa się pełnym zaangażowaniu kopalń JSW S.A. Docelowo pracownicy JSW SiG mają przecież stać się pracownikami zatrudnionymi przez kopalnie JSW S.A.
 
- Jakie obecnie są najpilniejsze zadania SIG ?
JSW "Szkolenie i Górnictwo" wykonuje jedno główne i niezmienne zadanie, jakim jest rekrutacja i przygotowanie do pracy górników w kopalniach JSW S.A. W tym wymiarze uzgadniamy plan rekrutacji, ilość przyjętych osób pod kątem kwalifikacji lub bezpośrednich potrzeb kopalni. Wymaga to od nas pewnej elastyczności i     planowania w perspektywie roku, jak również w okresie miesiąca - dwóch, kiedy na szybko musimy uzupełniać zatrudnienie. Ważnym zadaniem jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób przyjętych do SiG. W tym obszarze priorytetem jest nabycie przez naszych pracowników specjalistycznych uprawnień do pracy w charakterze górnika i związanych z tym zawodem dodatkowych specjalizacji.
 
- Jaką kadrą dysponuje SIG ?
Najlepszą! Trudno pozycjonować działy i stanowiska pracy. Równie ważną rolę spełnia dział zatrudnienia, jak również dział BHP. Dla nas ważna jest stabilizacja zatrudnienia, którą osiągnęliśmy na przestrzeni ostatniego roku. Tak się złożyło, że nasi partnerzy - kopalnie, równie chętnie "podkradają" nam pracowników administracji. Co mnie też nie dziwi, zważywszy, że nasi pracownicy idealnie są przygotowani do obsługi kopalni. Nie jesteśmy więc tylko firmą adaptacyjną dla górników zainteresowanych przyjęciem do JSW SA; lecz także miejscem początkiem kariery każdego pracownika w strukturach grupy kapitałowej JSW S.A.
 
- Jacy ludzie, kto konkretnie chce pracować w JSW ?
W bazie kandydatów do przyjęcia jest zarejestrowanych kilkanaście tysięcy osób.
Przekrój zawodowy i wiekowy jest zróżnicowany.W wypadku wieku rejestrują się absolwenci szkół zawodowych, następnie osoby mające dwadzieścia kilka lat i pewne doświadczenia zawodowe. Sporą grupę tworzą osoby w przedziale wiekowym 30 - 40 lat ze znacznym doświadczeniem zawodowym, lecz często bez stażu pracy w górnictwie; czyli bez formalnych kwalifikacji wymaganych w górnictwie. Sporadycznie trafiają się starsi kandydaci, którzy chcą ponownie z różnych przyczyn wrócić na kopalnię. Z powyższych powodów podane zróżnicowanie odbija się na również na poziomie kwalifikacji kandydatów. Ogólnie wg naszych danych połowa z nich posiada kierunkowe kwalifikacje górnicze o różnym poziomie specjalizacji, pozwalającym na zatrudnienie na każdym stanowisku dołowym od zaraz. Druga część dopiero w trakcie nabędzie kwalifikacji wymaganych do pracy górnika. Największą motywacją jest wysoka średnia wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w JSW SA. W tym obszarze w przemyśle śląskim JSW S.A. jest wyraźnym liderem przyciągającym warunkami pracy plus przywilejami pracowniczymi wielu chętnych kandydatów z różnych środowisk zawodowych w woj. śląskim.
- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Krzysztof Rogalski
 
 

Najnowsze na blogu

© 2019 JobPolska Krzysztof Rogalski. Wszelkie prawa zastrzeżone. design i wykonanie MorphicWeb